BIDV

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngân

– Mã số tài khoản: 12510000431575

– Chi nhánh: Đông Đô – Hà Nội

Vietcombank

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngân

– Mã số tài khoản: 0451000219477

– Chi nhánh: Thành Công – Hà Nội

Techcombank

Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam – TECHCOMBANK

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngân

– Mã số tài khoản: 14024939167012

– Chi nhánh: Láng Hạ – Hà Nội

Dongabank

Ngân hàng Đông Á – DONGA BANK

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngân

– Mã số tài khoản: 0101342748

– Phòng giao dịch: Thanh Xuân – Hà Nội

Achaubank

Ngân hàng Á Châu – ACB

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngân

– Mã số tài khoản: 118174239

– Chi nhánh: Láng Thượng – Hà Nội

Agribank

Ngân hàng NN & PT Nông thôn Việt Nam – AGRIBANK

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngân

– Mã số tài khoản: 1200209243907

– Chi nhánh sở giao dịch

Vietinbank

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VIETINBANK

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngân

– Mã số tài khoản: 104006091177

– Chi nhánh: Thanh Xuân – Hà Nội

VP Bank

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ngân

– Mã số tài khoản: 85658085

– Chi nhánh: VPB Láng Hạ

Vietcombank

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK

– Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MẠNG BẠCH KIM

– Mã số tài khoản: 0451000320586

– Chi nhánh: Thành Công – Hà Nội