NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Cập nhật tin bài, sản phẩm do khách hàng cung cấp

Viết bài chuẩn SEO

Tối ưu hóa hình ảnh, video theo dạng chuẩn SEO trên bài viết

Kiếm tra hệ thống SEO (Tạo Google Analytics)

Thiết kế banner, slide

Quản trị và chia sẻ bài lên fanpage

Xử lý hình ảnh, gắn logo, SĐT, tối ưu dung lượng ảnh

Biên soạn lại nội dung

Hỗ trợ cài đặt web master tools, site map

Hướng dẫn hỗ trợ tạo fanpage trên facebook

Tích hợp chat zalo, facebook, hotline

Báo cáo kết quả

Kiểm tra hoạt động website

Đóng 1 tháng

Đóng 3 tháng

Đóng 6 tháng

Đóng 12 tháng

GÓI BASIC

900.000 VNĐ/tháng

50 bài

Không

Không

Không

Không

20 bài

Không

không

Hàng tháng

Hàng ngày

900.000 VNĐ

Giảm 10% còn 2.430.000 VNĐ

Giảm 20% còn 4.320.000 VNĐ

Giảm 25% còn 8.100.000 VNĐ
Tặng bộ banner tĩnh trị giá 2.000.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

GÓI START

1.500.000 VNĐ/tháng

100 bài

10 bài

1 banner

30 bài

Hàng tháng

Hàng ngày

1.500.000 VNĐ

Giảm 10% còn 4.050.000 VNĐ

Giảm 20% còn 7.200.000 VNĐ
Tặng bộ banner tĩnh trị giá 800.000 VNĐ

Giảm 25% còn 13.500.000 VNĐ
Tặng bộ banner tĩnh trị giá 2.000.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

GÓI PRO

2.500.000 VNĐ/tháng

200 bài

15 bài

2 banner

40 bài

Hàng tháng

Hàng ngày

2.500.000 VNĐ

Giảm 10% còn 6.750.000 VNĐ

Giảm 20% còn 12.000.000 VNĐ
Tặng bộ banner tĩnh trị giá 800.000 VNĐ

Giảm 25% còn 22.500.000 VNĐ
Tặng bộ banner tĩnh trị giá 2.000.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ