STT

Nội dung

Công việc của Bkweb

Công việc của khách hàng

Số ngày

1

Thu thập thông tin yêu cầu từ khách hàng

Trao đổi với khách hàng về các chức năng của website cần làm

5

Viết bản thiết kế gửi cho khách hàng

Nhận bản thiết kế và góp ý nếu có

Thống nhất nội dung cần làm và chi phí của dự án

2

Ký hợp đồng

Bkweb in, ký 2 bản Hơp đồng và gởi cho khách hàng

Khách hàng ký 2 bản hợp đồng và gởi lại cho Bkweb 1 bản

1

3

Thanh toán phí đợi 1

Gởi yêu cầu thanh toán chi phí đợt 1 của hợp đồng

Thanh toán chi phí Đợt 1 của hợp đồng

1

4

Cung cấp dữ liệu mẫu

Bkweb gởi yêu cầu cung cấp dữ liệu

Khách hàng cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bkweb: Thông tin công ty, logo, hình ảnh, thông tin sản phẩm dịch vụ, …

1

5

Thiết kế giao diện

Bkweb tiến hành thiết kế giao diện

Chờ bản thiết kế giao diện

3 – 5

6

Demo giao diện website

Gửi Demo giao diện

Xem và Duyệt Demo giao diện

3 – 5

Chỉnh sửa giao diện (nếu có)

Yêu cầu chỉnh sửa giao diện (nếu có)

Xác nhận đồng ý giao diện bằng văn bản

7

Tiến hành Lập trình

Bkweb tiến hành lập trình theo bản Giao diện đã duyệt

Chờ bản Demo website

5 – 10

8

Demo website

Upload bản demo website lên server demo và thông báo khách hàng

Khách hàng vận hành thử và thống nhất các chức năng của website 

5

Tiến hành chỉnh sửa theo các góp ý của khách hàng

Góp ý chỉnh sửa (nếu có)

Xác nhận đồng ý Demo website bằng văn bản

9

Đào tạo quản trị website

Đào tạo quản trị website

Tiếp nhận phần quản trị website

1

10

Bàn giao website

Gởi yêu cầu thanh toán chi phí còn lại của hợp đồng

Thanh toán chi phí còn lại của hợp đồng

1

Upload website lên hosting thật của khách hàng

Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý

Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý

11

Bảo hành

Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng

Sử dụng và thông báo các lỗi “nếu có” trong quá trình sử dụng trong thời gian bảo hành

365