TÊN SẢN PHẨM

GIÁ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

MÔ TẢ

Ảnh cover fanpage fb

300.000đ

1 ngày

Designer tự sáng tạo ý tưởng

Nội dung hình ảnh khách hàng cung cấp

Giới hạn chỉnh sửa 3 lần

Ảnh cover group fb 

300.000đ

1 ngày

Designer tự sáng tạo ý tưởng

Nội dung hình ảnh khách hàng cung cấp

Giới hạn chỉnh sửa 3 lần

Bộ quảng cáo bài viết fb 4 hình ảnh

500.000đ

1 ngày

Designer tự sáng tạo ý tưởng

Nội dung hình ảnh khách hàng cung cấp

Giới hạn chỉnh sửa 3 lần

Bộ quảng cáo bài viết fb 3 hình ảnh

400.000đ

1 ngày

Designer tự sáng tạo ý tưởng

Nội dung hình ảnh khách hàng cung cấp

Giới hạn chỉnh sửa 3 lần

Bộ quảng cáo bài viết fb 2 hình ảnh

300.000đ

1 ngày

Designer tự sáng tạo ý tưởng

Nội dung hình ảnh khách hàng cung cấp

Giới hạn chỉnh sửa 3 lần

Bộ quảng cáo bài viết fb 1 hình ảnh

300.000đ

1 ngày

Designer tự sáng tạo ý tưởng

Nội dung hình ảnh khách hàng cung cấp

Giới hạn chỉnh sửa 3 lần

Bộ ảnh quảng cáo Google Ads tĩnh – 20 kích thước 

799.000đ

1 ngày

Designer tự sáng tạo ý tưởng

Nội dung hình ảnh khách hàng cung cấp

Giới hạn chỉnh sửa 3 lần