TÊN SẢN PHẨM

GIÁ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

MÔ TẢ

BANNER

200,000đ

1 ngày

Designer tự sáng tạo ý tưởng

Nội dung hình ảnh khách hàng cung cấp

Giới hạn chỉnh sửa 3 lần

Slider

250.000đ

1 ngày

Designer tự sáng tạo ý tưởng

Nội dung hình ảnh khách hàng cung cấp

Giới hạn chỉnh sửa 3 lần

Gói hình ảnh sản phẩm standard

15.000đ/1 hình ảnh (số lượng 10 – 20 hình ảnh)

1 ngày

Khách hàng cung cấp sản phẩm, hinh ảnh, nọi dung logo

12.000đ/1 hình ảnh (số lượng 21 – 50 hình ảnh)

Designer cắt đúng kích thước sản phẩm, chỉnh sửa ảnh

10.000đ/1 hình ảnh (số lượng 50 – 100 hình ảnh)

Chèn text + logo vào sản phẩm

Gói hình ảnh sản phẩm pro

35.000đ/1 hình ảnh (số lượng 10 – 20 hình ảnh)

1-2 ngày

– khách hàng cung cấp hình ảnh sản phẩm, nội dung logo

30.000đ/1 hình ảnh (số lượng 21 – 50 hình ảnh)

Designer tách nền sản phẩm, chỉnh sửa sản phẩm, ghép background đúng kích thước ảnh sản phẩm

25.000đ/1 hình ảnh (số lượng 50 – 100 hình ảnh)

Chèn text + logo vào ảnh sản phẩm

Gói hình ảnh sản phẩm vip

70.000đ/1 hình ảnh (số lượng 10 – 20 hình ảnh)

3-5 ngày

Khách hàng tự cung cấp nội dung logo

65.000đ/1 hình ảnh (số lượng 21 – 50 hình ảnh)

Designer chụp ảnh sản phẩm cho khách hàng, tách nền sản phẩm, chỉnh sửa sản phẩm, ghép backgroound đúng kích thước sản phẩm

60.000đ/1 hình ảnh (số lượng 50 – 100 hình ảnh)

Chèn text + logo vào sản phẩm