• Cơ bản

  3.000.000 vnđ

  Theo mẫu có sẵn tại Bkweb.vn

  Hoàn thiện trong 2 ngày

  Chức năng có sẵn

  Hướng dẫn sử dụng

  Bảo mật

  Bàn giao mã nguồn

 • Nâng cao

  5.000.000 vnđ

  Chỉnh sửa mẫu có sẵn tại Bkweb.vn theo yêu cầu

  Hoàn thiện trong 7 ngày

  Chức năng có sẵn

  Hướng dẫn sử dụng

  Bảo mật

  Bàn giao mã nguồn

 • Chuyên nghiệp

  Giá: Liên hệ

  Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

  Hoàn thiện trong 20 ngày

  Chức năng theo yêu cầu

  Hướng dẫn sử dụng

  Bảo mật

  Bàn giao mã nguồn